"Tempel-West" Eindhoven

Stichting Bewonersorganisatie

 • banner_zomer_park1.jpg
 • banner_zomer_park2.jpg
 • banner_zomer_park3.jpg
 • banner_zomer_park4.jpg
 • banner_zomer_park5.jpg
 • banner_zomer_park7.jpg
 • banner_zomer_park8.jpg

Zoeken

In de Eindhovense wijk "Tempel-west" zijn in de maanden juli en augustus 2008 een aantal bijeenkomsten georganiseerd door "Welzijn Eindhoven" onder de noemer: "Buurten op straat activiteiten".

Hierbij is onder meer gevraagd om een enquete in te vullen, waarin een groot aantal gewenste "verbeterpunten" in onze wijk door bewoners werden aangegeven.
Gelijkertijd werd door een ruime meerderheid positief gereageerd op de vraag of er behoefte bestond aan het instellen van een "Bewonersorganisatie".

Een bestuur werd samengesteld en begon aan haar eerste activiteiten in de maand december 2008. Ook werd er een oproep gedaan op de vrijwillige medewerking van medebewoners.

Statuten werden opgesteld en de organisatie werd als

"Stichting Bewonersorganisatie Tempel-west"

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder dossiernummer : 17250297

 

In de statuten zijn onder meer de navolgende doelstellingen opgenomen:

 • het in stand houden en bevorderen van de ontwikkeling van het woon-werk- en leefklimaat in onze buurt.
 • het activeren van bewonerscommissies.
 • het bevorderen van het veiligheidsgevoel.
 • het ontplooien van wijkgerichte activiteiten.
 • het bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkelingen in onze buurt.

 

 

Klik hier voor onze privacy statement     privacy s

 

We worden gesponsord door:

Gemeente Eindhoven
Jumbo Supermarkten jumbo logo
Stichting 't Trefpunt

facebookicon
Mariseva Creations