"Tempel-West" Eindhoven

Stichting Bewonersorganisatie

  • park-herfst-1-banner.jpg
  • park-herfst-2-banner.jpg
  • park_herfst_1.JPG
  • park_herfst_2.JPG
  • park_herfst_3.JPG
  • park_herfst_4.JPG
  • park_herfst_5.JPG
  • park_herfst_6.JPG
  • park_herfst_7.JPG
  • park_herfst_8.JPG

Zoeken

Van de gemeente:

Auto-inbrekers actief, voorkom auto-inbraak

Het zal u maar overkomen, u komt na een dag werken of ’s avonds na een etentje terug bij uw auto en dan blijkt er te zijn ingebroken. De afgelopen maanden is het aantal auto-inbraken in Eindhoven flink gestegen. De stijging vindt vooral buiten het centrum plaats, ben dus ook alert in de woonwijken! Ten opzichte van de eerste drie maanden in 2015 lag het aantal aangiftes in 2016 bijna 30% hoger. Het heeft dan ook uiteraard de aandacht van de politie en de gemeente, maar als autobezitter kunt u zelf ook veel doen om inbraak te voorkomen!

LR Parkeren flyer A5 voorzijde

We zien dat auto-inbrekers niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken hun slag slaan. In woonstraten, bij sportaccommodaties, supermarkten, op alle plekken kan er in een auto worden ingebroken. En het kan net zo goed overdag gebeuren als ’s avonds. De buit bestaat vaak uit waardevolle spullen die in de auto zijn achtergelaten. Het wordt de auto-inbreker op die manier wel gemakkelijk gemaakt! Vooral (lease)auto’s waarin elektronica is achtergebleven, zijn een aantrekkelijk en succesvol doelwit voor autokrakers.

Haal zelf de auto leeg!
Het is vrij eenvoudig om de kans op auto-inbraak flink te verkleinen. Let er op dat u geen waardevolle spullen in de auto laat liggen. Laat apparatuur als laptops, tablets en mobiele telefoons niet (verstopt) in de auto achter, maar neem het mee. Inbrekers kunnen apparatuur op diverse manieren opsporen. Haal dus zelf uw auto leeg en vergeet niet de auto af te sluiten. Parkeer uw auto als het even kan in het zicht en op een goed verlichte parkeerplaats. Laat uw handschoenenkastje open, zodat iedereen kan zien dat er niets in zit. Het zijn eenvoudige maatregelen die weinig moeite kosten, maar die u een hoop gedoe kunnen besparen.

Geef dieven geen kans!

Afvalbakken staan voortaan alleen bij de entree van het park

Afvalbak kopie

Onderzoek rattenoverlast Woensel Noord van start


De bewoners in Woensel Noord kampen al meerdere jaren met relatief veel overlast van ratten. De overlast speelt vooral in Acht, Achtse Barrier, Tempel, Woenselse Heide en Blixembosch. De gemeente wil deze overlast terugdringen in samenwerking met de inwoners van Woensel Noord. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de preventie en bestrijding van ratten in de openbare ruimte. Particuliere eigenaren zijn verantwoordelijk voor deze zaken in hun woning en op hun eigen terrein.

Samenwerkingsverband

Het voorkomen en bestrijden van ratten is alleen mogelijk als iedereen samenwerkt. Daarom is de gemeente Eindhoven, ter ondersteuning en coördinatie van het traject, een samenwerkingsverband aangegaan met het onafhankelijke Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen. Het onderzoeken van relevante meldingen maakt onderdeel uit van deze samenwerking, evenals het adviseren van de inwoners van Eindhoven. 

Rat verbod

Hoe verloopt het onderzoek

Het KAD analyseert op dit moment de meldingen van rattenoverlast uit 2014 en 2015. Op basis van deze analyse wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin wordt bepaald welke adressen bezocht gaan worden voor een inspectie. Tijdens dit bezoek zal het KAD de situatie onderzoeken, bewoners van preventieve adviezen voorzien en aangeven hoe bewoners de ratten het beste kunt bestrijden. Na enkele weken komt het KAD nogmaals langs op deze locaties om te bekijken of de adviezen goed worden opgevolgd en of de bestrijding succesvol verloopt. Als blijkt dat de adviezen die prioriteit hebben niet worden opgevolgd adviseert het KAD de gemeente om te handhaven, wat de gemeente dan ook zal doen. De adressen uit deze analyse worden voor de jaarwisseling bezocht. Het onderzoek loopt van november 2015 t/m april 2016.

Melden blijft belangrijk

Mocht u in de toekomst rattenoverlast ervaren, dan verzoekt de gemeente Eindhoven u deze te melden. Dit kan door een melding te doen via ‘melding onderhoud openbare ruimte’ op de website van de gemeente. U kunt ook met uw smartphone een melding doen via de BuitenBeter app. Alle meldingen worden doorgestuurd naar het KAD en zij zullen de meldingen analyseren en beoordelen. Op basis van deze analyse wordt besloten of deze nieuwe meldingen ook in dit traject worden meegenomen. 
Het beoogde resultaat van dit project is een effectieve aanpak van rattenoverlast en bewustwording door kennisverspreiding en advies. Alle maatregelen en adviezen zorgen ervoor dat de leefomgeving voor de rat een stuk minder aantrekkelijk wordt en de overlast voor bewoners zoveel mogelijk wordt beperkt.

ratten

Zie ook:

Artikel in het Eindhovens DagbladKAD en meldpunt ongedierte.