"Tempel-West" Eindhoven

Stichting Bewonersorganisatie

  • banner_zomer_park1.jpg
  • banner_zomer_park2.jpg
  • banner_zomer_park3.jpg
  • banner_zomer_park4.jpg
  • banner_zomer_park5.jpg
  • banner_zomer_park7.jpg
  • banner_zomer_park8.jpg

Zoeken

  • Bewoners van de wijk "Tempel-West"
  • Lokale Overheden
  • Relaties en belanghebbenden


Het ligt voor de hand dat het bestuur van de bewonersorganisatie de bewoners van onze wijk bij tijd en wijle op de hoogte zal houden van nieuwe ontwikkelingen in en nieuws uit de buurt.

We hebben ervoor gekozen vooral digitaal te communiceren via deze nieuws-pagina en facebook-pagina.

 facebookicon    WhatsApp Buurtpreventie

Namens de politie / onze wijkagent:

 

Momenteel zijn we vanuit de politie druk doende met het in beeld brengen van particuliere camera’s in de wijken.

Het is voor de politie erg waardevol om in beeld te hebben waar de camera’s in een wijk zich bevinden.

We hebben het dan met name over de camera’s welke wijkbewoners rondom hun woningen hebben hangen.

Het is een verzoek tot samen/medewerking in de opsporing naar strafbare feiten. Op vrijwillige basis vragen we bewoners om zich aan te melden bij de politie.

Op deze wijze kunnen we n.a.v. bijvoorbeeld een gepleegd strafbaar feit of om preventieve redenen bij de betreffende bewoner aangaan om te kijken of er toevallig bruikbare beelden zijn.

Klik op de afbeelding om naar de website van de politie te gaan:

Met vriendelijke groet,


Luuk Rooijakkers 
Senior GGP

Wijkagent De Tempel

Politie | Oost - Brabant | District Eindhoven | Eindhoven - Noord | 
Michelangelolaan 4, 5623 EJ Eindhoven 
Postbus 90163, 5200 MS, ‘s Hertogenbosch

T:  0900-8844

 

Voor de volledigheid, de regels staan hier

Vandaag heeft de gemeente 2 goals geplaatst op een grasveldje tussen het basketbalveld aan de Beverloweg en de flat aan de Bokrijklaan. Er komt waarschijnlijk ook nog een heg omheen die de ballen moet tegenhouden die anders het veld af rollen.

De kinderen kunnen nu dus lekker op dit veldje voetballen in plaats van op achterplaatsen en tegen garagedeuren.

Aan honde-eigenaren het vriendelijke verzoek de hond elders uit te laten, dank u names de (jeugdige) buurt !Voetbalveldje Beverloweg

Voetbalveldje Beverloweg 2

P.S. Kinderen kunnen vrij makkelijk bovenop de goals klimmen maar aangezien er geen toezicht op is, is dit niet de bedoeling.

Goed nieuws: We krijgen op korte termijn 7 AED's met buitenkast. Dit zorgt ervoor dat de kans vergroot wordt dat iemand een hartstilstand in onze wijk overleeft.

1 AED wordt in het Trefpunt geplaatst en de andere 6 worden zo goed mogelijk verdeeld dat er op een willekeurige plek in de wijk niet lang gelopen hoeft te worden in geval van nood.

De AED's worden gesponsord door Philips en de Hartstichting en het zou een extra effect hebben als iedereen kan reanimeren. Via uw zorgverzekeraar kunt u hier misschien de kosten voor vergoed krijgen.

Meer informatie kunt u vinden op onze speciale pagina.

zoll aed3 768x768

201806 Taalcafe s